Regulamin pensjonatu "Słoneczny"

Mrzeżyno ul. Słoneczna 26A

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub calej nalezności za pobyt w pensjonacie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu. Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości podczas rejestracji, wypełnienia karty rejestracyjnej i jej podpisania.
 2. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. Należność za zarezerwowany pobyt oraz opłatę miejsową należy uregulować w dniu przyjazdu (podczas rejestracji). W przypadku wcześniejszego opuszczenia pensjonatu nie zwracamy kosztów niewykorzystanego pobytu.
 3. Rezerwacji noclegu dokonuje się po wpłaceniu zadatku.Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji lub będzie zwrócony jeśli znajdzie się nowy najemca na ten pokój w tym samym terminie.
 4. Doby liczone są od godziny 14:00 w dniu przyjazdu (rozpoczęcie pobytu) do godziny 10:00 w dniu wyjazdu (zakończenie pobytu).Jeśli pokój będzie wcześniej wolny, będzie można go zająć.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy poza godziną 10:00 w dniu planowanego wyjazdu skutkuje doliczeniem kolejnej doby. Co nie oznacza przedłużenia pobytu.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.
 7. Osoby niezarejestrowane w pensjonacie mogą w nim przebywać w godzinach 8:00 - 22:00.
 8. Przebywanie w pokoju Gościa osób niezarejestrowanych w pensjonaci po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób.
 9. Przez cały czas pobytu dzieci w wieku poniżej 12 lat, muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie osób niepełnoletnich w tym za poczynione przez nie szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 10. W pensjonacie "Słoneczny" (w obrębie całej posesji) obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 8:00. Prosimy o nie zakłócanie spokoju innym mieszkańcom pensjonatu.
 11. W pokojach i na balkonach zgodnie z ustawą z dnia 08.04.2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz 529) - obowiązuje bezwzględny całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pensjonatu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu przez Gościa pokoju, po poinformowaniu go o tym fakcie, zostanie on obciążony kosztami naprawy. Prosimy o zgłaszanie obsłudze pensjonatu wystąpienia szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonów i zasilaczy komputerowych.
 14. Każdorazowo Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakrecić krany, sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.
 15. W przypadku notorycznego naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić Gościowi dalszego wynajmu pokoju.
 16. Utrata klucza do pokoju kosztuje 20,00 PLN (dorobienie klucza) lub 80,00 PLN ( wymiana wkładki patentowej). To samo dotyczy klucza do budynku.
 17. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 18. Życzę Państwu miłego pobytu
  Właściciel